Ulsturch.mn
Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Дорноговь аймаг
Монгол Ардын нам /МАН/
49%
Ардчилсан нам /АН/
27%
Бие даагч
24%