Ulsturch.mn
Хамрах хугацаа: 2019.09.01-12.30
Судалгаа дуусахад
Дорнод аймаг
Монгол Ардын Хувьсгалт нам /МАХН/
31%
Ардчилсан нам /АН/
32%
Бие даагч
20%
Монгол Ардын нам /МАН/
17%